Menu Zavřeno

Dům setkání Albeřice zve

Drazí přátelé MS a Domu setkání,

letos je to 10 let, co nám sestry Kongregace Nejsvětější Svátosti darovaly Dům setkání v Albeřicích, aby mohl sloužit obnově duchovních a rodinných hodnot v našich životech i životech jeho návštěvníků. Jsme rádi, že tato vize se s pomocí Boží i mnoha obětavých dobrovolníků postupně zdárně naplňuje.

Rádi bychom toto výročí završili poslední velkou stavební úpravou objektu tak, aby ještě lépe sloužil svým návštěvníkům. Počítáme s výměnou všech zbývajících oken, staré elektřiny, zateplením střech a půdy, stavebními úpravami některých pokojů a dokončením parkoviště. K tomu abychom to zvládli, budeme opět potřebovat velmi naléhavě i vaši pomoc formou modlitby, brigády, nebo finanční podpory.

WORKCAMP – BRIGÁDA
ALBEŘICE, 14.-20.7.2013

Velká část plánovaných prací bude letos prováděná na zakázku, po výběrovém řízení. Avšak mnohé si můžeme, jako každý rok dosud, udělat brigádnicky sami. Prosíme každého z vás, kdo můžete, přijeďte nám pomoct s potřebnými pracemi: malování – líčení pokojů, drobné a pomocné zednické práce, nebo práce při zateplování půdy, úklid po rekonstrukci, nátěry konstrukcí, rámů dveří apod., terénní úpravy, betonování ad…

Pokud můžete, přijeďte aspoň na pár dnů pomoct.
Hlavní brigáda bude ve dnech 14.-20.července, ale je možné, že zůstane nějaká práce i na následující týden 21.-26. července. Předpokládáme, podobně jako loni, že se někteří účastníci vystřídají podle toho, komu se to jak hodí na kratší či delší dobu. Někdo přijede dříve, někdo později. Strava a ubytování je zajištěno pro brigádníky zdarma. Do práce se mohou zapojit i starší děti, mládež, ženy – samozřejmě muže nevyjímaje J. Vítáni jsou jednotlivci, rodiny i spolča. Budeme rádi, když tuto naši pozvánku předáte i dále ve svém okolí.

Současně uvítáme 5-6 mužů, kteří by nám pomohli v týdnu 3.- 8.6.2013 s vyklizením prostor a přípravou pro zahájení stavebních prací (stěhování nábytku, přikrytí nábytku a podlah, demontáž obkladů v podkroví a na půdě, pokládání tepelné izolace ad.).

Pro období 10.6. – 13.7. pak hledáme brigádníky na pomocné práce (buď na celou dobu, nebo na část). Může se jednat o vysokoškoláky, kteří mají volno, nebo důchodce, či momentálně nezaměstnané (možnost menšího přivýdělku).

Přihlásit se můžete mailem: ymca@setkani.org (použijte přihlášku na konci tohoto mailu), nebo telefonicky: 731 625 615.

Pokud máte možnost podpořit tuto akci sponzorsky – moc by nám to pomohlo při nákupu materiálu. Díky předem.

Finanční dary lze poslat na účet: 514048044/5500 ; VS=vaše RČ; KS=558; SS=222. Vystavíme potvrzení pro odpočet z daňového základu.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi přáteli v Albeřicích

Miloš a Gita Vyleťalovi & YMCA Setkání