Menu Zavřeno

Květen 2020 - Hygienická opatření v době epidemie COVID -19

Hygienická opatření v době epidemie COVID -19

Vstup do Domu setkání je umožněn pouze účastníkům akcí a ubytovaným hostům, nikoliv návštěvám.

Ubytovaní v Domě setkání jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla:

Ve vstupní hale: dezinfikovat ruce

Ve vstupní hale je umístěna nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení.

Přezout se do domácí obuvi

Ve společných prostorách: nosit roušky

Každý ubytovaný musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.

Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky.

Pravidla pro stravování

Před vstupem do jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Strávníci si sami jídlo nenabírají a neberou si ani příbory. Do jídelny vstupují ubytovaní dle stanoveného harmonogramu. Harmonogram určí vedoucí programu v závislosti na počtu a příbuzenského stavu účastníků.

Používání společných koupelen a toalet

Pro ubytované bude připraven časový rozpis pro používání společných sprch, pokud nejsou součástí pokojů. Rozpis bude nastaven tak, aby nedocházelo k shromažďování a byla dodržována epidemiologická opatření. Časový harmonogram určí vedoucí programu (např. dle pokojů).

Každá společná koupelna bude vybavena nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem pro bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem

 

Pravidla pro kuchyň a úklid.

Do kuchyně platí zákaz vstupu neoprávněným osobám, vstup je povolen pouze personálu kuchyně.

Personál v kuchyni nosí roušky dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a stará se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.

Personál v kuchyni nosí rukavice na jedno použití.

Kuchyň bude vybavena nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem pro bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky.

Úklid a dezinfekce

Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci pokojů, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, spínače světla, sprchové kouty, vodovodní baterie, podlahy používaných prostor, WC a odpadkové koše.

Úklid a dezinfekce koupelen, toalet a kuchyněk bude probíhat minimálně jednou denně.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do Domu setkání vstoupit. Pokud  člověk vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí budovu v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.