Menu Zavřeno

Ubytovací řád a pokyny

Příjezd

 • Na ubytování se dostavte od 16.00 hodin do 19.00 hodin.
 • Automobil zaparkujte na parkovišti (patřícímu k domu) nebo dle instrukcí správce.
 • Při nástupu se prosím hlaste u správce domu nebo u vedoucího akce.

Pobyt v Domě

 • Přezouvejte se v zádveří a boty si uložte do botníku.
 • Na schodiště a do místností nechoďte v lyžařské obuvi.
 • Lyže a sáňky nechávejte v lyžárně, lyžáky je možné sušit na policích ve vstupní hale.
 • Zodpovídáte za klíče od svého pokoje a od hlavního vchodu.
 • Odpadky odhazujte do připravených košů, prosíme o třídění odpadu.
 • Šetřete elektrickým proudem a vodou.
 • Udržujte pořádek a čistotu v celém objektu.
 • Noční klid je stanoven od 23.00 hodin do 07.00 hodin.
 • Možnost ztišení a rozjímání najdete v kapli (chovejte se tišeji kolem kaple).
 • Na pokojích a v celém objektu je zakázáno kouření.
 • Domácí zvířata nepouštějte po domě ani mimo dům bez dozoru.
 • Jsou povolena pouze po dohodě se správcem objektu.
 • Spotřebu v samoobslužném obchůdku zapisujte do přiloženého formuláře a zaplaťte před odjezdem.
 • Prosíme, odnášejte použité nádobí v jídelně na připravený stolek.
 • Za bezpečnost dětí v objektu a na pozemku odpovídají rodiče.
 • Dbejte zvýšené pozornosti při pohybu u místní komunikace a potoka.

Odjezd

 • Při odjezdu pokoje vykliďte do 10.00 hodin, při víkendových akcích do 13.00 hodin.
 • Prosíme o sundání povlečení a prostěradel, a odložení na určené místo ve vstupní hale.
 • Odpadky z košů na pokojích odneste do kontejneru před domem.
 • Při odjezdu klíče od pokojů, zanechte v zámku pokoje.

Informace

 • Lékárnička je umístěna v přízemí na stole vedle fotbálku.
 • Obchůdek v jídelně je samoobslužný, ceny zboží jsou vyvěšeny.
 • Možnost sušení věcí je na sušácích nebo v sušičce prádla (info. u správce).
 • V domě je k dispozici bezplatné WIFI, heslo najdete na nástěnce ve vstupní hale.
 • Hračky jsou k zapůjčení ve skříni v klubovně.
 • Knihy jsou k zapůjčení ve skříni v kapli.
 • Sportovní potřeby – k zapůjčení po dohodě se správcem.

Přejeme vám příjemný pobyt a těšíme se, že se do Domu setkání budete rádi vracet.

Ivana Živnůstková