Menu Zavřeno

2017-04-29 Biblické židovské tance

Modlitba.

Tančil jsem při zrození světa, 
tančil jsem v záři hvězd.
Vkročil jsem na zem v Betlémě,
tančil, ač nikdo nezpíval. 

Tančil jsem pro rybáře,
co drželi mou stopu.
A tančil jsem v sobotu,
co chromý vstal. 

Mne však za blázna měli,
vzhůru na smrt mě štvali.
Za svistů bičů a obnažen tančil jsem
ztemnělým nebem v pátek,
jak těžké je tančit s démonem v zádech. 

Moje tělo nakonec pohřbili,
a že již jsem skončil, tvrdili.
Já stále vedu svůj krok a stoupám.
Vždyť já jsem život, ten nemůže zemřít,
já žiji ve vás a vy se mnou budete žít. 

Vždyť já jsem Pán; Pán tance jsem zván. 

Tančete, kdekoliv jste! 

Vždyť já jsem Pán; Pán tance.
Já vedu váš krok, kdekoliv jste,
já povedu i vaše tance.

 (Shawn Corey Carter, americký rapper JAY-Z )

Fotografie: Jana Kubínová a Miloš Vyleťal (pro zobrazení klikněte na obrázek)