Menu Zavřeno

2013-06-03 Rekonstrukce Domu setkání

DĚKUJEME!  Všem kdo jakkoliv podpořili tuto rekonstrukci (prací, modlitbou sponzorskými dary…atd. děkujeme a přejeme plnost Božího požehnání. Pokoj a radost!

Miloš a Gita Vyleťalovi

Reportáž o postupu prací při rekonstrukci Domu setkání v červnu a červenci 2013

Pokoje se zařízením ještě před zahájením přestavby ‎(1.6.2013)‎ foto M. Vyleťal (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Přestavba DS_2013 zahájení foto M. Vyleťal (pro zobrazení klikněte na obrázek)

2013-07-20 Work Camp: foto: Krtek / Zdeněk Horák (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Dům setkání po rekonstrukci 2013 (pro zobrazení klikněte na obrázek)