Menu Zavřeno

2016-10-15 Modlitba srdce

Písmo svaté nás vybízí: Bez přestání se modlete (1 Tes 5, 17),… vždycky a při každé příležitosti, proste a modlete se, jak to Duch vnuká (Ef 6, 18)… Jak se však dá bez přestání modlit, když se každý člověk nutně musí zabývat i jinými věcmi? Odpověď na tyto otázky hledali ve svém životě mnozí mniši od dob „pouštních otců“, přes mnichy na hoře Athos, až po ruského Poutníka… My jsme se pokusili čerpat z jejich zkušeností a v poklidu říjnových dnů, Domu setkání a okolní přírody se modlit „Ježíšovu modlitbu“. Průvodcem a učitelem nám  byl otec Jaroslav, který nás různým způsobem povzbuzoval k setkání v našich srdcích s Ježíšem milujícím …

Foto: Jana Kubínová (pro zobrazení klikněte na obrázek)