Menu Zavřeno

2015-10-03 Posvátný kruh života – víkend pro ženy

Víkend , který byl v mnohém jiný, než ty předchozí. Méně přednášek, méně mluvení, méně jídla 🙂 … avšak více ztišení, zastavení, naslouchání, vnímání přírody, prostředí … a Božích dotyků a pohlazení…Čas věnovaný protikladům v našem životě a v nás samotných. Jak důležité je učit se přijmout a žít dobré i zlé, radost i smutek, naplněnost i prázdnotu, aktivitu i nečinnost… a nenechat se převálcovat pýchou, nebo rezignací.

Posvátný kruh života

Je čas práce i čas odpočinku
čas být sám, i s přáteli si sednout k vínku.
Je čas povídat i čas být v tichu,
je čas hodů i čas kdy kručí hladem v břichu.
Je čas radosti i čas smutku,
je čas hříchů i čas dobrých skutků.
Je čas bezesných nocí i čas kdy zdá se k ránu sen,
je čas být doma i čas jet na setkání žen.

Je čas kdy nevím kudy kam,
i čas jít cestou, kde to dobře znám.
Je čas být smutný i čas se smát,
je čas mít odvahu i čas se bát.
Je čas sít zrno i čas sklízet klasy,
je čas kdy hříšník dojde v nebi spásy.
Jak kazatel říká, všechno má svůj čas,
však kolik nám ho zbývá, to neví nikdo z nás.

Červená, žlutá, černá a bílá,
Každá jste nástrojem Božího díla.
Jediné co ještě popřát vám mohu,
Ať váš kruh života, střed svůj má v Bohu.

(Jan Šlachta)

Posvátný kruh života (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Miloš Vyleťal (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Jana Kubínová (pro zobrazení klikněte na obrázek)