Menu Zavřeno

2013-11-16 Posvátné stezky – muži

V polovině listopadu se setkalo opět téměř padesát chlapů, aby prožívali společenství a atmosféru mužství. K zamyšlení, naslouchání a sdílení tentokrát posloužily otázky: Jakým způsobem vstupuje Bůh do mého života? Jak se nechávám sytit a proměňovat jeho štědrostí? Stávám se jeho „partnerem na celý život“? V čem mně to pomáhá při naplňování mého životního poslání a v mé roli muže, manžela, otce…

Přelaskavý je náš Bůh a ve své péči věrný
Poznat se nám dává štědře, ač neviditelný
Cest k sobě nám ve své lásce k pestrosti dal mnoho
Každá zná nás obohatit – radujme se z toho:

Duše NATURALISTY když zbitá žalem strádá
Lůnu přírody se s chutí cele odevzdává
Do lesů a kopců chodí hledat krásu Boží
Ze zurčení potůčku mu štěstím srdce hoří                  

KŘESŤAN SMYSLOVÝ skrz krásu nejvíc Pána vnímá
Z budov, vůní, barev, hudby úžas ho vždy jímá  
Jistě mu Bůh mocně zjevil tajemství svá skrytá
Skrz dojemné obrazy, co malovala Gita 🙂

ASKETIK, ten neholduje přecpanému břichu
Mnohem radši Krista hledá v samotě a tichu
Účastní se nočních stráží, vede život prostý
Ke zbožnosti pomáhá mu mlčení a posty

TRADICIONALISTÉ, ti znají moudrost kmetů
Poznání, jež shromáždili za dlouhý běh věků
Mají rádi dějiny i řád a rituály
Skrz obřady klanějí se nebeskému Králi

AKTIVISTA konfrontace zřídkakdy se bojí
Bezpráví když kolem vidí, zabubnuje k boji
Odvážně vždy brojí proti křivdám kolem sebe
To je jeho způsob, jak snést na zem kousek Nebe

ENTUZIASTU uchvátí Boží moc a sláva
Je tím zcela unesen a chvalozpěv Mu skládá
Z jeho rtů vždy píseň zní a nikdy není tklivá
Všechny povzbuzuje jeho radost nakažlivá

PEČUJÍCÍ KŘESŤAN vnímá nouzi kolem sebe
Soucitem jat s tím, kdo má hlad či ho zima zebe     
Potřebné vždy povzbuzuje skutkem, službou, slovem
V každém člověku, jež trpí, setkává se s Bohem

KONTEMPLATIVEC rád s Pánem ruce svoje spojí
Chvilky s krásným Ženichem mu rány v srdci hojí
Tiše jako milenec do očí se Mu dívá
Ví, jak hojnou pokladnici Boží srdce skrývá

INTELEKTUÁL chce zase všecko chápat hlavou
Pořád hlídá, zda má církev dogmatiku zdravou
V diskusích rád soky drtí svými argumenty
Bibli, slovník, konkordanci má za instrumenty

Bůh se nás všech dotýkal svou jemností i sílou     
Do svých všedních bojů jdem teď s posilněnou vírou
Ukázali jste nám věci předivné a cenné
Třikrát bravo! – mnohé díky! – Miloši a Jene.

autor: Pavel Jelínek

foto Miloš Vyleťal (pro zobrazení klikněte na obrázek)

foto: Tomáš Brhel (pro zobrazení klikněte na obrázek)

foto Krtek (pro zobrazení klikněte na obrázek)