Menu Zavřeno

2009-11-22 Seminář VPS II na Domu setkání

Milí přátelé, co nejsrdečněji Vás zveme na již tradiční setkání vedoucích párů skupinek našeho kroměřížského kurzu. Víme, jak těžké je sloužit a pomáhat druhým, když tak často potřebujeme pomoc nebo povzbuzení my samotní. Právě proto je toto víkendové setkání určené jenom nám VPS-kám, abychom načerpali novou sílu, radost nebo moudrost, a obnovili naše manželství. 

Velmi si vážíme vaší práce a služby pro druhé, bez které by Manželská setkání nemohla být a mnoho manželských párů by nikdy nedostalo příležitost ke změně a růstu jako kdysi my. Nelze však jenom dávat. Je potřeba si také odpočinout a načerpat. Přijeďte a přijměte tento víkend jako příležitost pro vaši osobní obnovu a povzbuzení. Je pro Vás připravený program, ve kterém je prostor jak pro modlitbu, ztišení, vzájemné sdílení a výměnu zkušeností, tak i pro odpočinek a neformální přátelské rozhovory. Určitě přijeďte, těšíme se na Vás.

P á t e k ,   3. 4. 2009:
17.30-19.00    Příjezd, registrace
19.00-19.30    Večeře
20.00-21.30    Zahájení, úvodní informace, společná modlitba 

S o b o t a,  4. 4. 2009
07.30-08.00    Ranní modlitba
08.00-08.30    Snídaně
08.30-10.00    Bálintovská skupina I.
10.00-10.30    přestávka
10.30-12.00    Bálintovská skupina II.
12.00-13.00    Oběd
13.00-15.00    Odpolední volno – výlet                         
15.00-15.30    Kafe
15.30-17.00    Bálintovská skupina III.
17.00-18.00    Mše sv. – P. Jan Rybář
18.00-19.00    Večeře
19.30-22.00    Společný večer u krbu „Mé nejistoty v roli VPS“  a další témata

N e d ě l e,  5. 4. 2009
07.30-08.00    Ranní modlitba
08.00-08.30    Snídaně
08.30-10.00    Bálintovská skupina IV.
10.00-10.30    Přestávka
10.30-12.00    Reflexe, ukončení a společné rozloučení
12.00-13.00    Oběd

Případné změny v programu podle aktuálního počasí a nálady.

Foto: Luboš Imramovský (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Fotografie Pavel Pejchal (pro zobrazení klikněte na obrázek)