Menu Zavřeno

2013-07-20 Work Camp

Drazí přátelé MS a Domu setkání, přijměte veliké díky všichni, kdo jste jakýmkoliv způsobem podpořili a napomohli letošní rekonstrukci. Byl udělán obrovský kus práce k tomu, aby Dům setkání ještě lépe sloužil každému, kdo sem přijde načerpat z pramenů Boží lásky a štědrosti.

Přátelé, letos je to 10 let, co nám sestry Kongregace Nejsvětější Svátosti darovaly Dům setkání v Albeřicích, aby mohl sloužit obnově duchovních a rodinných hodnot v našich životech i životech jeho návštěvníků. Jsme rádi, že tato vize se s pomocí Boží i mnoha obětavých dobrovolníků postupně zdárně naplňuje.

Letos bychom rádi toto výročí završili poslední velkou stavební úpravou objektu tak, aby ještě lépe sloužil svým návštěvníkům. Počítáme s výměnou všech zbývajících oken, staré elektřiny, zateplením střech a půdy, stavebními úpravami některých pokojů a dokončením parkoviště. K tomu abychom to zvládli, budeme opět potřebovat velmi naléhavě i vaši pomoc formou modlitby, brigády, nebo finanční podpory.

Velká část plánovaných prací bude letos prováděná na zakázku, po výběrovém řízení. Avšak mnohé si můžeme, jako každý rok dosud, udělat brigádnicky sami. Prosíme každého z vás, kdo můžete, přijeďte nám pomoct s potřebnými pracemi.

Více informací najdete zde.

2013-07-20 Work Camp: foto: Krtek / Zdeněk Horák (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Foto: Míla Kopřiva (pro zobrazení klikněte na obrázek)