Menu Zavřeno

Zemřela paní Vítková

Se zármutkem oznamujeme všem přátelům Domu setkání, že paní Júlie Vítková (kuchařka Domu setkání) odešla na věčnost. Dlouhé roky ochotně vařila všem návštěvníkům. Kéž ji Hospodin přijme do své radosti a pokoje a utěší všechny, kterým bude chybět…