Menu Zavřeno

Archiv pro štítek  Brigáda14. ročník Albeřické brigády měl být "odpočinkový", jak slibovali organizátoři. Avšak, jak se ukázalo, pro některé byl tím nejtěžším, jaký tady zažili!!!...
Díky přátelé všem, kdo letos pomohli udělat Dům setkání opět o něco krásnější a příjemnější :-)
Díky přátelé, že jste letos opět přijeli. Je to pro mne velký dar moct se setkávat s vámi – lidmi otevřených srdcí pro druhé. Každý…
Drazí přátelé MS a Domu setkání, přijměte veliké díky všichni, kdo jste jakýmkoliv způsobem podpořili a napomohli letošní rekonstrukci. Byl udělán obrovský kus práce k tomu,…
DĚKUJEME!  Všem kdo jakkoliv podpořili tuto rekonstrukci (prací, modlitbou sponzorskými dary…atd. děkujeme a přejeme plnost Božího požehnání. Pokoj a radost! Miloš a Gita Vyleťalovi Reportáž…
Pokud můžete, přijeďte aspoň na pár dnů pomoct a případně spojit tento čas s rekreací. Předpokládáme, podobně jako loni, že se někteří účastníci vystřídají podle toho, komu se to jak hodí na kratší či delší dobu. Někdo přijede dříve, někdo později. Strava a ubytování je zajištěno.
... je otevřena všem, kteří chtějí přijet a pomoct (zdarma a jenom za bydlení a stravu), při různých opravách, přestavbách, vylepšeních, úklidu Domu, který jsme dostali darem, pro naše akce a aktivity rodin a MS.